facebook web
Znosimy opłaty za roaming w UE dla obecnych klientów

Znosimy opłaty za roaming w UE dla obecnych klientów

Od 15 czerwca br. wszyscy obecni klienci usług mobilnych pod marką Netia będą mogli korzystać z usług zgodnie z zasadą roam like at home (RLaH), czyli w całej Unii Europejskiej tak jak w Polsce.

Bardzo niskie ceny detaliczne w Polsce - w stosunku do stawek hurtowych ustalonych przez Komisję Europejską - sprawiają, że jest wysoce prawdopodobne, iż Netia – jak i pozostali operatorzy – będzie do użytkowników usług w roamingu dopłacać. A ponieważ bardzo nam zależy, aby nasza oferta mobilna nadal była średnio o ok. 40 proc. tańsza od ofert największych operatorów, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie od 15 czerwca br. nowych taryf mobilnych, w których usługi działają wyłącznie w Polsce. Dzięki temu większość, czyli osoby, które z roamingu nie korzystają (około 90 proc.) nadal będzie mogła oszczędzać kilkaset złotych rocznie, korzystając z naszych, dużo tańszych abonamentów mobilnych.

Poniższa tabelka prezentuje porównaniu naszej oferty za 29,90 zł/miesiąc z najbardziej zbliżonymi, aktualnymi na tę chwilę, ofertami no limits operatorów infrastrukturalnych.

 

Dla wszystkich, który przejdą do Netia Mobile ze swoim numerem z innej sieci mamy specjalną promocję wakacyjną – 20 GB danych (oczywiście w Polsce) gratis co miesiąc przez całe wakacje!

Równocześnie podejmujemy działania zmierzające do zaoferowania naszym nowym klientom usług roamingowych w taki sposób, aby uniknąć podwyżek cen w kraju. O efektach tych działań będziemy oczywiście na bieżąco informować.

Dane w roamingu – jaki pakiet w danej taryfie?

O ile w zakresie połączeń głosowych, SMS-ów i MMS-ów zasada RLaH działa wprost, czyli te usługi, które są np. nielimitowne w kraju, są również nielimitowane w roamingu UE, o tyle z transmisją danych jest to nieco bardziej skomplikowane. Regulacje narzucone przez Komisję Europejską uzależniają wielkość pakietu danych w roamingu od wysokości abonamentu danego klienta. I tak przykładowo dla abonamentu w wysokości 29,90 zł wielkość pakietu danych w roamingu to: podwojona kwota abonamentu netto podzielona przez regulowany koszt 1 GB w roamingu UE, co przy kursie Euro równym 4,20 zł, daje 1,5 GB danych w roamingu na jeden cykl rozliczeniowy. Jeśli jednak przed wyjazdem z kraju dany abonent zużył cały krajowy limit transmisji danych, za transmisję danych w roamingu pobierana jest stawka regulowana odpowiadająca kwocie 7,7 euro za 1 GB.

Szczegółowe cenniki oraz Polityka korzystania z roamingu z Strefie Euro dostępne są pod tym linkiem natomiast pełna treść komunikatu znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 roku a także Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 531/2012 dalej „Rozporządzenie” zmienią się zasady świadczenia oraz stawki dla usług dostępnych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. W związku z powyższym spółki z Grupy Kapitałowej Netia (Netia S.A., Dialog sp. z o.o., Internetia sp. z o.o.) przedstawiają nowe stawki oraz Politykę korzystania z roamingu w strefie euro (dalej „Politylka”). Wraz z nowymi stawkami w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro obowiązywać będą zasady Polityki wynikające z mechanizmów wskazanych w Rozporządzeniu.  

Wprowadzenie nowych zasad ma na celu umożliwienie Abonentom na korzystanie z usług w strefie Euro na warunkach krajowych z zastrzeżeniem mechanizmów wynikających z Polityki.

Do najważniejszych elementów świadczenia usług w roamingu międzynarodowym w strefie Euro należą:

 1. Operator od dnia 15 czerwca 2017 r. będzie realizował usługi roamingowe takie jak:
 2. wykonywanie połączeń głosowych lub odbierania połączeń głosowych w Strefie Euro
 3. wysyłanie wiadomości SMS i MMS w Strefie Euro,
 4. korzystanie z transmisji danych w Strefie Euro (dalej: „Usługi Roamingowe”)
 5. W przypadku w którym Abonent posiada przyznane pakiety minut, smsów, mmsów lub pakiety do korzystania z transmisji danych przyznane na podstawie Szczegółowych Warunków Promocji korzysta z nich w Strefie Euro na takiej samej zasadzie jak w kraju, a po wykorzystaniu przyznanych pakietów opłaty za poszczególne frakcje ruchu określa Cennik. Nowe Stawki – po wykorzystaniu pakietów z zastrzeżeniem limitów wynikających z Polityki zostały wskazane w pkt 3.
 6. Usługi Roamingowe świadczone są na podstawie Cennika w zakresie stawek oraz limitów wynikających z Polityki stanowiącej załącznik do niniejszej informacji oraz zawartych w Polityce Zasad Uczciwego Korzystania, (dalej „Zasady”)
  1. Stawki dla taryf z cenników usług Netia Mobile z komponentami wynoszą:

Typ połączenia

Stawka

Połączenia głosowe wychodzące

0,28 zł brutto (0,23 zł netto)

Połączenia głosowe przychodzące

0,00 zł brutto (0,00 zł netto)

SMS

0,15 zł brutto (0,12 zł netto)

MMS

0,20 zł brutto (0,16 zł netto)

Opłata za 1 MB transmisji danych

0,04 zł brutto (0,03 zł netto)
po wykorzystaniu przyznanego Limitu w UE

 1. Stawki dla taryf z cenników usług Mobilny Telefon SIM, Netia Mobile Taryfa Indywidualna, Netia Mobile, Netia Mobile dla Firm, Diallo oferta indywidualna, Diallo oferta biznes, Diallo Mobilny wynoszą:

Typ połączenia

Stawka

Połączenia głosowe wychodzące

0,28 zł brutto (0,23 zł netto)

Połączenia głosowe przychodzące

0,00 zł brutto (0,00 zł netto)

SMS

0,15 zł brutto (0,12 zł netto)

MMS

0,20 zł brutto (0,16 zł netto)

Opłata za 1 MB transmisji danych

0,12 zł brutto (0,10 zł netto)

 1. Polityka wprowadza mechanizmu mające na celu zapobieganie niewłaściwemu lub celowemu korzystania z Usług Roamingowych wbrew Polityce i Zasadom.
 2. W przypadku naruszenia Polityki Operator uprawniony jest do naliczenia dodatkowych opłat (Stawki Dodatkowe).
 1. Niewłaściwe lub celowe zachowanie może w szczególności polegać na tym, że:
  1. Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieposiadających z nią stałych powiązań wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w Strefie Euro do celów innych niż okresowe podróże poza Rzeczpospolitą Polską
  2. Korzystanie z Usług Roamingowych nastąpiło w innym celu niż okresowe wyjazdy do Strefy Euro polegające na korzystaniu z Usług Roamingowych w większości lub wyłącznie w Strefie Euro
  3. Nastąpił długi okres nieaktywności danej karty SIM w Polsce użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w Strefie Euro
  4. Nastąpiło użytkowanie wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w Strefie Euro
 2. Operator w ramach niniejszej Polityki przyznaje Limity na korzystanie z transmisji danych w ramach Usług Roamingowych, dalej „Limity” wynikające z Polityki oraz dodatkowe stawki w przypadku naruszenia Polityki i Zasad oraz w przypadku przekroczenia Limitów, dalej „Stawki Dodatkowe”
 3. Stawki Dodatkowe wynoszą
  1. 0,16 zł (0,13 zł netto) za minutę połączenia wychodzącego,
  2.  0,05 zł (0,04 zł netto) za minutę połączenia odebranego,
  3.  0,05 zł (0,04 zł netto) za SMS,
  4.  0,04 zł (0,03 zł netto) za MMS,
  5.  0,04 zł (0,03 zł netto) za 1 MB transmisji danych
 4. Operator może również z tytułu świadczenia Usług Roamingowych w ramach Polityki stosować dodatkowe opłaty, o których mowa w art. 6c ust. 1 Rozporządzenia, o ile wniosek Operatora o zastosowanie takiej opłaty uzyska akceptacje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 1. Limity są zależne od warunków świadczenia usług tożsamych z Usługami Roamingowymi w Polsce i wynikające z wiążących Abonenta i Operatora Szczegółowych Warunkach Promocji na podstawie których świadczone są mu usługi.

Limity korzystanie z transmisji danych w ramach Usług Roamingowych wskazane zostały w Załączniku do Polityki.

Zmiany będą obowiązywać od dnia 15 czerwca 2017 roku dla umów zawartych do 15 czerwca 2017 r. 

Poniżej znajduje się załącznik stanowiący treść Polityki

Zmiany będą obowiązywać od dnia 15 czerwca 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Uprawnienie to obowiązuje do dnia 15 czerwca 2017 r. Zmiana stanowi obniżenie cen usług telekomunikacyjnych oraz  wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operatorowi przysługuje Opłata Wyrównawcza,. Niniejsza zmiana zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia w zakresie cen oraz korzystania z krajowych pakietów i limitów GB w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej.

 

 Powiązane artykuły