content="summary_large_image">
RPKI na straży routingu w sieci Grupy Netia

RPKI na straży routingu w sieci Grupy Netia

O atakach DDoS słyszało zapewne wielu użytkowników internetu. Niewątpliwie sporo mniej osób zetknęło się z hasłem: manipulowanie routingiem IP, którego skutki mogą być zbliżone do ataku DDoS. W Netii, dzięki wdrożeniu RPKI, potrafimy chronić przed oboma typami zagrożeń.   

Najczęstszą, zawinioną przez siły zewnętrzne, przyczyną niedostępności serwisów internetowych są ataki DDoS (ang. Distributed Denial of Service). Firmy i instytucje, które korzystają z ochrony przed atakami DDoS w Netii (usługa Netia DDoS Protection) niemal mogą zapomnieć, że występuje takie zagrożenie, gdyż skutecznie takie ataki odpieramy.

Na DDoS przyczyny poważnych perturbacji w sieci się nie kończą. Co jakiś czas pojawiają się informacje o przejęciu adresacji dużych serwisów lub dokonanych manipulacjach trasami routingu, których skutkiem jest czasowa niedostępność nawet dużych i popularnych serwisów internetowych (można o tym przeczytać m.in. w tym artykule). Aby do takich sytuacji nie dopuścić, w sieci Grupy Netia wdrożyliśmy mechanizm RPKI (ang. Resource Public Key Infrastructure). Mechanizm RPKI (zaimplementowany dla adresacji IPv4 oraz IPv6) nie tylko umożliwia zabezpieczenie adresacji własnej oraz klientów Netii przed nieuprawnionym użyciem przez innych użytkowników internetu, ale również pozwala na filtrowanie całej rozgłaszanej adresacji w ramach routingu BGP (w oparciu o wpisy w tablicy routingu wybierane są optymalne trasy w sieci Internet).

Na czym polega mechanizm, który pozwala na zabezpieczenie operatorów i ich klientów przed celową lub nieświadomą manipulacją ruchu internetowego? Filtrowanie RPKI odbywa się w oparciu o obiekty podpisane certyfikatem tzw. ROA (ang. Route Origin Authorization). Każdy taki obiekt zawiera powiązanie pomiędzy numerem ASN (numer systemu autonomicznego), a przypisaną do niego adresacją. W Europie zasobami tymi zarządza RIPE, który pełni również funkcję głównego urzędu certyfikacji w ramach infrastruktury RPKI. Na podstawie weryfikacji poprawności certyfikatu, routery operatora podejmują decyzję o wpisaniu danej trasy routingu do lokalnej tablicy routingu lub jej odrzuceniu.

RPKI jest systematycznie wdrażane przez coraz większą liczbę serwisów i operatorów. Na poniższych stronach można zweryfikować czy operator, z sieci którego korzystasz wdrożył filtrowanie na podstawie RPKI: https://isbgpsafeyet.com/ lub https://sg-pub.ripe.net/jasper/rpki-web-test/

bgimage