content="summary_large_image">
O efektach wdrożenia GMPLS słów kilka

O efektach wdrożenia GMPLS słów kilka

Sieć DWDM Grupy Netia jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Naszą dumą jest zwłaszcza jej wysoka niezawodność, którą osiągnęliśmy dzięki zastosowaniu mechanizmu GMPLS. Tylko w marcu tego roku uniknęliśmy kilkaset godzin przerw świadczenia usług, będących efektem uszkodzeń różnych relacji sieci szkieletowej DWDM.

Netia była pierwszym operatorem w Polsce, który sięgnął po GMPLS. Już w 2017 roku informowaliśmy o tym, pisząc o „samonaprawiającej się” w tym wpisie (https://my.netia.pl/pr/355539/netia-z-najlepiej-zabezpieczona-i-samonaprawiajaca-sie-siecia-transmisji-danych-w-polsce

Precyzyjnie mówiąc, to co nazywamy hasłem GMPLS, to kratowa architektura systemów DWDM ROADM w technologii CDCF, pracujących w tzw. control plane ASON/GMPLS. Sieci ASON, czyli automatyczne sieci optycznie przełączane, zapewniają odporność sieci na wielokrotne awarie z wykorzystaniem stosu protokołów GMPLS zarządzających wyborem optymalnej trasy. Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwia nam realizację kanałów optycznych o przepływnościach nx100G (na dzień dzisiejszy do 600G) w ramach pojedynczego kanału.

Przyczyny awarii w sieci szkieletowej są bardzo zróżnicowane, jednak dwie główne grupy to   awarie występujące w sieci światłowodowej oraz awarie systemów zasilających. Przyczyny tych pierwszych zależą w większości od czynników niezależnych od nas, tj. dewastacje oraz kradzieże. Dewastacje głównie wynikają z prac prowadzonych przez inne podmioty bez zachowania „higieny technologicznej” lub inwestycje bez odpowiedniego przygotowania geodezyjnego, aż po celowe dewastacje.

Zastosowanie metod ochrony w sieci optycznej pozwoliło nam zredukować do minimum czasy niedostępności w obszarach sieciowych, w których zastosowane są powyżej opisane mechanizmy. Pozwalają one również na ograniczenie kosztów związanych z koniecznością budowania protekcji dla wszystkich elementów pracujących w wyższych warstwach sieci, czyli wielokrotne powielanie kosztów.

Aby pokazać skuteczność zaimplementowanych mechanizmów, a co za tym idzie zobrazować realne oszczędności związane z poprawą dostępności usług, wystarczy wskazać, że niedostępność usług w naszej sieci szkieletowej DWDM w marcu br., spowodowana awariami lub pracami planowanymi wyniosła zaledwie 1 godzinę, a bez GMPLS byłoby to ok. 170 godzin.

bgimage