Netia kupuje Dialog i Crowley’a

W ciągu ostatnich 24 godzin Netia zawarła umowy nabycia 100 proc. akcji spółek Telefonia Dialog oraz Crowley Data Poland. Dzięki tym transakcjom Netia zwiększy swój potencjał i umocni pozycję zarówno na rynku klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz zwiększy przychody do poziomu ponad 2 mld zł rocznie.

„Obie dzisiejsze transakcje to efekt konsekwentnej realizacji nowej strategii Netii do 2020 roku, którą ogłosiliśmy kilka miesięcy temu. Jej celem jest osiągnięcie pozycji operatora nr 1 w obszarze usług on-line w Polsce. >Nowa Netia< będzie mieć dużo większy potencjał, zarówno w zakresie zasięgu, palety usług, czy efektu skali, a także nowych kompetencji i talentów. Dzięki różnorodnej ofercie i rozwojowi nowych usług, spółka będzie w stanie w rentowny sposób konkurować także na regulowanym rynku telekomunikacyjnym, zapewniając klientom najwyższą jakość i różnorodność usług.” – skomentował transakcje Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia S.A.

Wartość przedsiębiorstwa Telefonia Dialog, osiągnięta w transakcji wynosi 890 mln złotych. Z kolei przyjęta w transakcji wartość przedsiębiorstwa Crowley Data Poland to 100 mln złotych. Obie transakcje finansowane są częściowo ze środków własnych Netii, a częściowo z dostępnych linii kredytowych.

Sfinalizowanie obu transakcji uzależnione jest od uzyskania przez Netię zgody UOKiK na dokonanie koncentracji, co powinno nastąpić w IV kw. 2011 lub I kw. 2012 roku.

Nowa Grupa Netia będzie generować – szacunkowo – około 100 mln złotych synergii rocznie i zwiększy zasięg własnej sieci dostępowej o ok. 40 proc. do 2,2 mln gospodarstw domowych.

Dzięki obu akwizycjom Netia wzmocni się we wszystkich czterech segmentach rynku telekomunikacyjnego (rynek klientów indywidualnych, małych i średnich firm, klientów korporacyjnych oraz innych operatorów) i uzyska dodatkowy potencjał oraz kompetencje w zakresie dalszego rozwoju usług IPTV, MVNO, a także istotnie powiększy bazę klientów, indywidualnych i biznesowych.

Szczegółowy plan integracji obu spółek w ramach Grupy Netia będzie zaprezentowany w II kwartale 2012 roku.

***

O Netii:

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

Załączniki