facebook web
Netia: wyniki IV kw. i całego 2017 roku

Netia: wyniki IV kw. i całego 2017 roku

Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za ostatni kwartał i cały 2017 rok. W IV kw. 2017 r. Spółka wypracowała przychody w wysokości 361 mln zł (1 proc. więcej niż w poprzednim kwartale) i 99 mln zł Skorygowanego zysku EBITDA (-4 proc. k-d-k). W całym 2017 roku przychody wyniosły 1,442 mld zła a Skorygowany zysk EBITDA 396 mln zł.

W całym 2017 roku Grupa Netia odnotowała przychody na poziomie o 5 proc. niższym niż w 2016 roku. Spółka wypracowała zysk EBITDA w kwocie 383 mln zł, co było wynikiem o 10 proc. niższym niż rok wcześniej. Natomiast Skorygowany (o zdarzenia o charakterze jednorazowym) zysk EBITDA wyniósł w całym 2017 roku 396 mln zł i był o 13 proc. mniejszy niż rok wcześniej.

- W ubiegłym roku Netia wypracowała bardzo solidne wyniki, pomimo silnej presji rynkowej. Pod koniec roku udało się nam zdynamizować prace przy modernizacji sieci do standardu światłowodowego. Coraz lepiej radzimy sobie też z komercjalizacją nowej i zmodernizowanej sieci – powiedziała Katarzyna Iwuć, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Netia S.A. – W segmencie B2C utrzymujemy trend, polegający na systematycznym wyhamowywaniu spadku liczby świadczonych usług i przychodów. Na rynku B2B z kolei coraz skuteczniej rozwijamy nowe źródła przychodów z innowacyjnych rozwiązań ICT, a dzięki większej obecności na rynku hurtowym osiągnęliśmy wzrost przychodów, przy zachowaniu zadowalającej marży EBITDA. – dodała Katarzyna Iwuć.

B(2B)ardzo dobry finisz 2017 roku

Przychody segmentu operacyjnego B2B w IV kw. 2017 r. wzrosły o ok. 7 mln zł (ok. 4 proc. więcej niż w poprzedzającym kwartale i o 3 proc. więcej niż rok wcześniej) do 191 mln zł, przede wszystkim za sprawą zwiększonego ruchu hurtowego.

W segmencie B2B Grupa Netia odnotowuje stabilne trendy w obszarze usług szerokopasmowych i – pomimo silnej presji ze strony konkurencji - zachowuje solidną rentowność na poziomie ok. 37 proc. marży Skorygowanego zysku EBITDA. Utrzymanie marży zysku EBITDA na takim poziomie - pomimo powszechnej na rynku przeceny usług podstawowych – było możliwe dzięki utrzymywaniu dyscypliny finansowej i skutecznej optymalizacji wykorzystania posiadanej infrastruktury.

B2C coraz bardziej na swoim

W IV kw. 2017 r. Dywizja B2C wypracowała 162 mln zł przychodów (-3 proc. k-d-k i -10 proc. r-d-r) i 25 mln zł Skorygowanego zysku EBITDA. Za spadek przychodów w segmencie B2C odpowiadał wciąż utrzymujący się spadek liczby świadczonych usług, przede wszystkim na sieci obcej (Orange Polska).

Na koniec 2017 r. w segmencie B2C Netia świadczyła 1,499 mln usług (RGU), czyli 2 proc. mniej niż na koniec września 2017 r. i 7 proc. mniej na koniec roku 2016.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. już 49 proc. usług świadczonych klientom w segmencie B2C operowało na sieciach własnych (wzrost o 1 pp.). Dla usług szerokopasmowego dostępu do internetu było to aż 62 proc. (wzrost o 3 pp.).

Liczba usług dostępu do internetu świadczonych w segmencie B2C na łączach NGA (powyżej 30 Mb/s) wzrosła w IV kw, o 7 tys. I choć ogółem liczba tego typu usług na sieciach własnych spadła – za sprawą realizowanego programu modernizacji sieci do standardu światłowodowego – Netia odnotowała w całym 2017 roku bardzo znaczącą poprawę wskaźnika penetracji (skokowy wzrost z – 0,49 proc. do +1,38 proc.!).

Wciąż stabilnie rośnie baza użytkowników usługi TV i mobilnych. W IV kw. w całej Grupie Netia przybyło ich odpowiedni 2 i 8 tys. Łączna liczba abonentów TV na rynku B2C na koniec 2017 roku (bez uwzględnienie Petrotela) wyniosła 186 tys. a usług mobilnych 140 tys. (+29 proc. r-d-r).

Na stabilnym poziomie (56 zł) utrzymywany jest średni przychód na klienta (ARPU) a średnia liczba usług na klienta wzrosła do poziomu 1,62.

Inwestycje nabierają rozpędu

W ubiegłym roku Spółka kontynuowała projekt modernizacji sieci do standardu światłowodowego o nazwie Sieć XXI wieku. W całym 2017 roku inwestycje w ramach tego projektu sięgnęły kwoty 84 mln zł. Łącznie wydatki inwestycyjne Grupy Netia w 2017 roku wyniosły 281 mln zł (o ponad 20 proc. więcej niż w 2016 r.).

Za sprawą wyższych nakładów inwestycyjnych Skorygowany OpFCF za cały 2017 r. wyniósł 118 mln (-50 proc. r-d-r). Zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 283 mln zł i było wyższe o 39 proc. w porównaniu z końcem 2016 roku, niemniej jednak Spółka ma komfortową dźwignią finansową na poziomie 0,72x Skorygowanego zysku EBITDA za 2017 rok.

O Netii

Netia dostarcza kompleksowe, przyjazne w użytkowaniu rozwiązania on-line oraz multimedialną rozrywkę. Usługi skierowane są do użytkowników prywatnych, firm oraz instytucji.

Grupa Netia to jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych na polskim rynku. Zatrudnia niemal 2 tys. osób w 70 lokalizacjach w całej Polsce. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in.: Netia S.A., Internetia Sp. z o.o., Telefonia Dialog Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o.

Netia (jako R.P. Telekom) została założona na początku lat 90. ubiegłego wieku przez grupę polskich przedsiębiorców - pasjonatów, wspieranych przez amerykańskich inwestorów z sektora telekomunikacyjnego. Początkowo świadczyła usługi połączeń głosowych, poszerzając ofertę m.in. o usługi transmisji danych, szerokopasmowego dostępu do Internetu,  czy płatnej telewizji cyfrowej.

Od 2000 roku akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Większość akcji jest w posiadaniu polskich inwestorów (Mennica Polska, FIP 11 FIZ, Nationale-Nederlanden OFE, Aviva OFE, PZU OFE "Złota Jesień").

Światłowodowa sieć szkieletowa, którą dysponuje Grupa Netia ma blisko 20 tys. km długości i łączy sieci metropolitalne Grupy w ponad 50 miastach oraz zapewnia kilkanaście niezależnych połączeń międzynarodowych. Liczba obiektów telekomunikacyjnych (są to m.in. budynki, szafy, kontenery, maszty), należących do Grupy Netia przekracza 30 tys., a liczba węzłów sieciowych (PoP) to ponad 81 tys. sztuk.

Szacuje się, że Netia dociera ze swoją siecią do ponad 70 proc. biurowców klasy A i B w Polsce. W zasięgu własnych sieci dostępowych spółek Grupy Netia znajduje się ponad 2,5 mln lokali.

Już co trzecie łącze własne spółek Grupy Netia pozwala na przesyłanie danych z prędkością powyżej 100 Mb/s. W ramach projektu Sieć XXI wieku, w 2020 roku sieć Netii na być w całości zmodernizowana do standardu światłowodowego.

 


Załączniki

Netia wyniki IV kw. i całego 2017 roku.docx
ilustracja wyniki.jpg


Powiązane artykuły