SIP4Teams - Netia rozszerza możliwości MS Teams

SIP4Teams - Netia rozszerza możliwości MS Teams

W odpowiedzi na potrzeby firm, które chcą m.in. komunikować się ramach MS Teams z użytkownikami, niemającymi możliwości skorzystania z aplikacji, Netia – jako pierwszy operator w Polsce - rozbudowała swoją ofertę Netia Unified Communications o usługę SIP4Teams. Otwiera to przed biznesem zupełnie nowe możliwości, przydatne zwłaszcza w obecnej sytuacji.

Zintegrowana oferta telekomunikacyjna Netia Unified Communications została wzbogacona o funkcję SIP4Teams (pełna nazwa: SIP Trunk 4 MS Teams), która łączy wszystkie dostępne kanały komunikacji w MS Teams. Pozwala to pracownikom i klientom dowolnej firmy kontaktować się i współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu. Spójny i jednolity system komunikacji biznesowej podnosi produktywność pracy zdalnej, zarówno poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji.

- Usługa SIP4Teams to rozwiązanie tzw. direct routingu, które integruje nowoczesną telefonii IP (SIP Trunk) ze środowiskiem MS Teams. Sprawną integrację z Teams’ami zapewnia korzystanie przez Netię z technologii czołowego - jednego z zaledwie dwóch certyfikowanych przez Microsoft - dostawcy direct routingu, firmy AudioCodes. – powiedział Paweł Rychcik, Kierownik Działu Produktów B2B w Netii.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń na dowolne numery telefoniczne w ramach MS Teams wymaga posiadania wykupionej opcji Phone System (standardowo w topowym planie MS 365, za dopłatą w niższych planach) oraz abonamentu SIP4Teams w Netii (pełna dowolność przypisywania do usługi dowolnych numerów i zakresów numeracyjnych).

Oprócz podstawowej korzyści, jaką jest możliwość połączeń telefonicznych wprost z MS Teams, SIP4Teams pozwala na rozbudowę tego środowiska o wszystkie już dostępne i wykorzystywane przez tysiące firm i instytucji w Polsce rozwiązania nowoczesnej telefonii IP Netii. Oznacza to m.in. realizację funkcji centralowych i biznesowych poprzez komunikator w ramach MS Teams, dwukierunkowe korzystanie z numeru służbowego poprzez internet (również z MS Teams) oraz połączenie zaawansowanych funkcji PABX (IVR, Grupa Wywołań) z MS Teams.

Wśród innych korzyści można wymienić:

 • dostęp do numeracji z wielu stref w jednym miejscu (unikalny na rynku produkt Netii)
  • jednolity plan numeracyjny dla całej firmy
  • możliwość rezygnacji z łączy lokalnych (np. w różnych oddziałach firmy)
  • atrakcyjna cena usługi poprzez definiowaną przez abonenta ilość połączeń równoległych
  • brak opłat za połączenia pomiędzy wszystkimi klientami Netii, korzystającymi z usług świadczonych na bazie platformy IntegralNet
  • brak opłat za połączenia wewnątrz firmy
  • zachowanie możliwości wykonywania połączeń alarmowych mimo jednego miejsca dostępowego do usługi
  • optymalizacja wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej dzięki zintegrowaniu usług
  • łatwość skalowania rozwiązania poprzez modyfikację przepływności – ilości połączeń równoległych lub/i ilości numeracji DDI
  • skalowalność usługi – szybka i łatwa rozbudowa o kolejnych użytkowników, kolejne lokalizacje

 O Netii

Netia to jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, część Grupy Cyfrowy Polsat. Dostarcza kompleksowe, przyjazne w użytkowaniu rozwiązania komunikacyjne on-line dla użytkowników prywatnych, przedsiębiorców (B2C) oraz firm i instytucji (B2B).

Na rynku B2B Netia oferuje wszechstronne realizacje teleinformatyczne: od usług głosowych (tradycyjnych oraz IP), transmisji danych, dostępu do Internetu, po najnowocześniejsze rozwiązania zintegrowane, oparte o przetwarzanie w tzw. chmurze oraz zaawansowane usługi Centrum Danych.

Grupa Netia zatrudnia niemal 2 tys. osób w 70 lokalizacjach w całej Polsce. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in. Netia S.A., Internetia Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., IST Sp. z o.o., ISTS Sp. z .o.

Światłowodowa sieć szkieletowa, którą dysponuje Grupa Netia liczy ok. 20 tys. km i łączy sieci metropolitalne w ponad 50 miastach, a także zapewnia kilkanaście niezależnych połączeń międzynarodowych.

Liczba obiektów telekomunikacyjnych (są to m.in. budynki, szafy, kontenery, maszty), należących do Grupy Netia przekracza 30 tys., a liczba węzłów sieciowych (PoP) to ponad 81 tys. sztuk.

Załączniki

SIP4TEAMS.jpg