Dziękujemy za zaufanie

Dziękujemy za zaufanie

Najwyższa jakość obsługi jest dla nas w Netii jednym z priorytetów. Wyniki XV edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi, opracowanego na postawie dogłębnej analizy opinii tysięcy klientów, potwierdzają, że w tym zakresie pozytywnie wyróżniamy się na tle konkurencji…

Nieskromnie możemy stwierdzić, że wyniki badań opinii tysięcy klientów oraz zespołu złożonego ze specjalistów Polskiego Programu Jakości Obsługi oraz badaczy SecretClient, potwierdzają, to co pokazują  też nasze wewnętrzne badania satysfakcji (NPS - Net Promoter Score) na poziomie ogólnym i szczegółowym (np. ocena pracy infolinii, instalacji, procesu reklamacyjnego, czy usuwania awarii).

Dlaczego tytuł Gwiazda Jakości Obsługi jest tak cennym trofeum? Na platformie jakoscobslugi.pl, wybierane są firmy (pod uwagę branych jest 40 tys. podmiotów z 200 branż), które przez cały rok zebrały najlepsze noty wśród opiniujących konsumentów. Wyniki tych firm zostają następnie poddane dalszej weryfikacji, w badaniu sondażowym (CAWI) realizowanym na reprezentatywnej próbie, odzwierciedlającej rozproszenie geograficzne konsumentów w Polsce.

gala jakosci obslugi-670

Marcin Lada, Dyrektor Obsługi Klienta B2C, odbierający w imieniu Netii Gwiazdę Jakości Obsługi 2022, podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 maja br. w Warszawie.

Oprócz oceny jakości obsługi, dla każdej marki badany jest także indeks NPS czyli prawdopodobieństwo rekomendacji firmy na kolejny rok. Wśród klientów marki pojawiają się zarówno jej promotorzy (skłonni do poleceń), jak i krytycy (osoby, które odradzają korzystanie z usług firmy).

W obliczaniu indeksu istotny jest stosunek liczebności jednej grupy, do drugiej. Firmy, których najwyższe oceny z opinii konsumentów zostały potwierdzone w badaniu CAWI, a liczba promotorów ich marki przewyższa liczbę krytyków, otrzymują prestiżowy tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi.

Więcej informacji o inicjatywie i pełna lista Gwiazd Jakości Obsługi 2022 znajduje się na stronie internetowej www.jakoscobslugi.pl