facebook web
Netia z nową reprezentantką w Zarządzie ECTA

Netia z nową reprezentantką w Zarządzie ECTA

Do Zarządu ECTA - czołowej organizacji, działającej na rzecz konkurencji w branży telekomunikacyjnej - weszła mecenas  Joanna Łabudzka, Doradca Zarządu Netia ds. Regulacji. Jej dwuletnia kadencja w Zarządzie ECTA rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2017 r.

- Sektor telekomunikacyjny stoi obecnie u progu przełomowych zmian regulacyjnych, zaprojektowanych przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. To ważny moment dla polskich operatorów, wymagający naszej obecności w Brukseli i aktywnego udziału w pracach i procesach konsultacyjnych na szczeblu europejskim. Ich wynikiem będzie nowy reżim regulacyjny, w którym operatorom przyjdzie działać przez długi czas – powiedziała mecenas Joanna Łabudzka. - Cieszę się z wyniku wyborów do Zarządu ECTA i z możliwości reprezentowania interesów polskich operatorów alternatywnych na arenie unijnej w tak ważnym okresie – dodała. 

Joanna Łabudzka jest radcą prawnym i uznanym ekspertem w dziedzinie regulacji łączności, działającym na rynku telekomunikacyjnym od 17 lat. Z Grupą Netia współpracowała już w latach 2004-2010, a ponownie od lipca 2014 r.

O ECTA

ECTA (European Competitive Telecommunications Association – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Konkurencji w Telekomunikacji) działa od 1998 roku. Organizacja zrzesza przedsiębiorców z sektora telekomunikacyjnego oraz izby branżowe z całej Europy. ECTA reprezentuje sektor nowoczesnych technik komunikacyjnych m.in. przed europejskimi organami regulacyjnymi oraz stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi członkami organizacji.

O Netii

Netia S.A. jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.


Załączniki

Joanna Labudzka.jpg


Powiązane artykuły